Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Tanımlar

Unvan:Daz Spor Aktiviteleri Ve Organizasyonları Anonim Şirketi

Adres:Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. A No: 9 A/455 Çankaya ANKARA  

Telefon:+90 536 590 67 83

E-posta:info@dazspor.com

Alıcı

Ad Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Daz Spor Aktiviteleri Ve Organizasyonları Anonim Şirketi Veritabanı: Portal dahilinde bulunan bilgilerin bütününün toplandığı ve depolandığı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından korunan veritabanı.

Portal: https://runkara.com.tr/ alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, işbu satış sözleşmesi tarafından kapsamı belirlenen hizmetin sağlandığı site.

Kullanıcı: Siteye erişim sağlayan bütün tüzel ve gerçek kişiler.

2. Sözleşmenin Konusu/Ürün Özellikleri

İşbu satış sözleşmesinin konusu https://runkara.com.tr/ üzerinden sözleşmenin tarafı olan Alıcının seçmiş olduğu ilgili bağlantıda gösterilen özelliğe ve fiyata sahip, site içerisinde ilgili bağlantıda görülebilen maraton koşusuna katılımın tarafların hak ve yükümlülüklerinin Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  • Satıcı sıfatıyla sorumlu olan Daz Spor Aktiviteleri Ve Organizasyonları Anonim Şirketi, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen e posta adresine maraton koşusuna katılmaya hak kazandığına ilişkin bildirim içeren mail gönderecektir.

  • Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle

, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

  • Alıcı, ödeme arayüzünde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  • Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4. Uyuşmazlık

Alıcı şikayetlerini ve itirazlarını ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

5. Mücbir Sebepler

Daz Spor Aktiviteleri Ve Organizasyonları Anonim Şirketi, teknik arıza gibi önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış etkenlerden kaynaklanan olaylarda ve durumlarda işbu satış sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Daz Spor Aktiviteleri Ve Organizasyonları Anonim Şirketi " in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

6. Cayma Hakkı

İşbu sözleşme,anında ifa edildiğinden ve tüketiciye e posta üzerinden anında teslim edildiğinden, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15(g) kapsamında cayma hakkının istisnasını teşkil etmektedir. Bu itibarla tüketicinin cayma hakkından faydalanması mümkün değildir.

7. Yürürlük

İşbu satış sözleşmesini ve parçası olan bütün ek metinler tarafımdan okunmuş ve elektronik ortamda teyit edildiğini kabul ederim.

Satıcı:

Alıcı:

Alıcı E-posta:

Tarih: